Σελίδες

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Βασιλεύ Ουράνιε

Προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα,
που είναι το Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.

.


Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε,
το Πνεύμα της αληθείας,
ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,
ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,
ελθέ και σκήνωσον εν ημίν
και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος
και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών.
Αμήν.

Μετάφραση - Ερμηνεία

Βασιλεύ Ουράνιε=Ουράνιε Βασιλεύ
Παράκλητε=Εσύ που είσαι οδηγός, ενισχυτής και παρηγορητής μας
Το Πνεύμα της αληθείας=Εσύ που είσαι το Πνεύμα από όπου πηγάζει η Αλήθεια
Ο πανταχού παρών=Εσύ που βρίσκεσαι παντού
Και τα πάντα πληρών=και εσύ που γεμίζεις τα πάντα με την παρουσία σου
ο θησαυρός των αγαθών=Εσύ που είσαι το θησαυροφυλάκιο των καλών
και ζωής χορηγός=Εσύ που είσαι ο χορηγητής (ο δοτήρας) της ζωής
ελθέ και σκήνωσον εν ημίν=Έλα και σκήνωσε - κατοίκησε- μέσα μας
και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος=Και καθάρισε μας από κάθε αμαρτία
και σώσον, Αγαθέ=και σώσε, Εσύ που είσαι απόλυτα Αγαθός
τας ψυχάς ημών=τις ψυχές μας
Αμήν=Αληθινά

paidika

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου